โรงเรียนวัดสิริมงคล
179 หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง  ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสิริมงคลร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอนาโพธิ์
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสิริมงคล ร่วมถวายพระพรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอนาโพธิ์
ตั้งโต๊ะหมู่บูชา หน้าอาคารอำนวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล
ข้าราชการครูและบุคลากรร่วมทำบุญตักบาตร หน้าที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์
ข้าราชการร่วมถวายพระพรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอนาโพธิ์
ลงนามถวายพระพร
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2562,08:10   อ่าน 55 ครั้ง