โรงเรียนวัดสิริมงคล
179 หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง  ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 19 พฤษภาคม 2562 เพื่อรับชุดนักเรียน และอุปกรร์การเรียน ตามโครงการเรียนฟรีเรียนดี 15 ปี
ครูชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง
ผู้ปกครองร่วมรับฟังคำชี้แจง
ลงชื่อรับชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
คณะครูรอแจกอุปกรณ์การเรียน
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2562,10:46   อ่าน 57 ครั้ง