โรงเรียนวัดสิริมงคล
179 หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง  ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คณะครูนำนักเรียนทำบุญวันมาฆบูชา ที่วัดในเขตบริการของโรงเรียน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
คณะครูนำนักเรียนทำบุญวันมาฆบูชา ที่วัดในเขตบริการของโรงเรียน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
คณะครูและนักเรียนทำบุญวันมาฆบูชาที่วัดในเขตบริการของโรงเรียน
คณะครูและนักเรียนทำบุญวันมาฆบูชาที่วัดในเขตบริการของโรงเรียน
ทำบุญเสร็จบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดภายในบริเวณวัด
ทำบุญเสร็จบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดภายในบริเวณวัด
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2562,09:10   อ่าน 58 ครั้ง