รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

Adobe Acrobat Document แบบ สขร_ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.59 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของโรงเรียนวัดสิริมงคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 274.49 KB