รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวัดสิริมงคล
179 หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง   ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
เบอร์โทรศัพท์ 093-464-3773
Email : watsirimongkol14081938@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :