กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายจำเริญ สายจีน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0801669536
อีเมล์ : Jumroensaijeen@gmail.com