ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครู
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นางกฤษณา  เกลียววงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล       เป็นประธานในพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2565  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดสิริมงคล เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความเคารพ ยกย่องครูอาจารย์ แสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ต่อผู้มีอุปกาคุณ เป็นผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรม คิดดี ทำดี มีแต่ความสงบสุข เจริญรุ่งเรือง

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2565,14:09   อ่าน 16 ครั้ง