ภาพกิจกรรม
นิเทศติดตามการขับเคลื่อนนโยบายก้าว(๙)ไปด้วยกัน
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายสนิท  เกไธสง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาบุรีรัมย์ เขต
4 ได้ออกมานิเทศติดตามการขับเคลื่อนนโยบายก้าว(๙)ไปด้วยกัน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมชั้นเรียนและให้กำลังใจคณะครู-นักเรียนเพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนวัดสิริมงคล


คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2565,13:23   อ่าน 18 ครั้ง