ภาพกิจกรรม
ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครู
      วันที่ 20 กันยายน 2565 คณะครูโรงเรียนวัดสิริมงคล จำนวน  14  คน  รับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง คณะกรรมการประกอบด้วย
1. นางกฤษณา  เกลี่ยววงศ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล   ประธานกรรมการ
2. นางฑิฆัมพร  ยุทธเสรี   ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง  ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายไพทูล  ศรีนาเรียง  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต  ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นางกรุณา  ยินดี   ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกกุง  ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นางสาวอุลัยวรรณ  มิสา  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต  ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นางอมรรัตน์  ปุริตังสันโต  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกกุง  ผู้ทรงคุณวุฒิ
โรงเรียนวัดสิริมงคลขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงคลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2565,20:50   อ่าน 214 ครั้ง