ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การออกนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวร
การออกนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
โดยนายวิทยา นนท์นภา รองผอ.สพป.บร.4 และนายสนิท เกไธสง ศน.สพป.บร.4 
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 188 ครั้ง