ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นายจำเริญ สายจีน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,15:44  อ่าน 117 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ตรวจข้อสอบภาษาไทยอัตนัย 0-net ป.6 ระดับดีเยี่ยม
ชื่ออาจารย์ : นางรุจิรา กฤตเวทิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,15:06  อ่าน 110 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางรุจิรา กฤตเวทิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,15:03  อ่าน 142 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางรุจิรา กฤตเวทิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,15:01  อ่าน 100 ครั้ง
รายละเอียด..